Organisatie ikHerstel

ikHerstel bestaat uit een multidisciplinair team (zorg)professionals die als gemeenschappelijke ambitie hebben om de zorg beter en efficiënter te maken, met input vanuit het werkveld.


Management:

 • Breght Boschker (CEO/CCO)
 • Tim Thurlings (CTO/COO)

Team:

 • Steven Wientjes (Data Analyst)
 • Vera van Melis (Data Analyst)


Adviseurs:

Medisch Sdviseur

 • Judith Huirne – (Professor Gynaecologie AUMC)
 • Han Anema – (Hoogleraar Bedrijs- en Verzekeringsgeneeskunde AUMC)

Strategisch Adviseur

 • Jeroen de Wilde

Partners:

Medisch / Wetenschap:

 • Amsterdam UMC

Financieel & Strategisch

 • IXA – Innovation Exchange Amsterdam
 • Innovatie Fonds NoordHolland
 • CbusineZ
 • Healthy.Capital

Awards & Nominaties

Sinds eind 2023 is ikHerstel toegevoegd aan de ZE&GG Implementatie agenda

Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG) is een gezamenlijk initiatief van alle partijen van het hoofdlijnenakkoord (HLA) medisch specialistische zorg (zorgverleners, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, patiënten en overheid). ZonMw is strategisch partner van het programma ZE&GG.

Winnaar van de Zinnige Zorg Award 2021

Zorgverzekeraar VGZ heeft ikHerstel gekozen als winnaar van de Zinnige Zorg Award 2021. Jaarlijks worden uit de vele Good Practices in de zorg er een klein aantal geselecteerd die meedingen naar de prestigieuze Zinnige Zorg Award. Good Practise initiatieven zijn verbeter initiatieven, die bijdragen aan een betere zorg voor patient en de potentie hebben om de zorg betaalbaar en toegankelijk te houden.

Winnaar van de (regoniale) Zorginnovatie Prijs 2020

IkHerstel is door een vakjury gekozen als winnaar van de Regionale Zorg Innovatie Prijs 2020. Volgens de jury waren de bewezen effectiviteit, de wetenschappelijke onderbouwing, de sociaal maatschappelijke relevatie en de schaalbaarheid van de eHealth applicatie de doorslaggevende factoren om ikHerstel te selecteren voor de prijs.

Nominatie Value Based Healthcare Prize 2019

In april 2019 is ikHerstel genomineerd voor de Value Based Healthcare Prize 2019. Een internationale jury prees ikHerstel om haar praktische toepassing van de grondbeginselen van de waarde gedreven zorg, met wetenschappelijk gevalideerde resultaten, waarbij naar de totale zorgketen gekeken wordt en waarbij zowel patienten waarde als kosten besparing centraal gesteld worden.