Wat is ikHerstel?

De e-Health-applicatie (‘app’) ikHerstel helpt patiënten na een operatie sneller herstellen door het aanbieden van gepersonaliseerd hersteladvies. ikHerstel is bedoeld voor patiënten die een geplande operatie krijgen.

Waarom ikHerstel ?

Patiënten verblijven tegenwoordig nog maar kort in het ziekenhuis. Dus vindt hun herstel vooral thuis plaats. Onderzoek wijst uit dat patiënten vaak praktische vragen hebben, zich aan hun lot voelen overgelaten en/of een gebrek aan eenduidige informatie en adviezen ervaren als het gaat om hun herstel. IkHerstel haalt deze onzekerheden weg.

Persoonlijk herstelplan

Een patiënt krijgt via ikHerstel voorafgaand aan de operatie een gepersonaliseerd herstelplan. Dit is een overzicht waarop staat wanneer de patiënt, na de operatie, relevante activiteiten naar verwachting weer mag uitvoeren, en in welke mate. Eenmaal thuis na de operatie weet de patiënt zo precies waar hij/zij aan toe is, door de aanwijzingen die in ikHerstel staan. Die kunnen via de computer of smartphone worden bekeken en bijgehouden.

 

Het herstelplan is ook een manier om het herstel vóór de operatie te bespreken met de omgeving van de patiënt zoals werkgever, bedrijfsarts, thuiszorg, mantelzorgers, familie, vrienden en verenigingen. Het herstelplan bestaat uit eenduidige door zorgprofessionals samengestelde adviezen die de patiënt helpen bij het verantwoord oppakken van dagelijkse activiteiten.

Waarom is ikHerstel effectief ?

  • De patiënt begint met de juiste verwachtingen aan het herstel na een operatie en krijgt heldere informatie en adviezen op het juiste moment.
  • De patiënt wordt gestimuleerd om te bewegen wanneer dat kan: dat draagt bij aan herstel.
  • De patiënt heeft inzage in de voortgang van het herstel via een modern en makkelijk dashboard: dat werkt motiverend.

Voordelen

Voor de patiënt:

  • 5-14 dagen sneller herstel.
  • meer controle over en inzicht in het herstel (zelfmanagement).
  • eenduidige en medisch gevalideerde informatie over de operatie en het herstel.

Voor de zorgprofessional / ziekenhuis:

  • tevreden patiënten door nog betere kwaliteit van de zorg.
  • effectievere communicatie met de patiënt.
  • kostenbesparing door efficiënter proces.
  • minder taalbarrières.

Wetenschappelijke onderbouwing

Vanaf 2009 hebben twee zorgprofessionals van VUmc (Judith Huirne – Gynaecoloog en Han Anema – Sociaal Geneeskundige)  in samenwerking met 10 ziekenhuizen en patiëntenorganisaties wetenschappelijk onderzoek gedaan naar het herstel van patiënten na een operatie. Hun bevindingen leidden tot ikHerstel.

 

Dit onderzoek laat zien dat met ikHerstel patiënten 5 tot 14 dagen sneller herstellen, dat zij bijzonder tevreden zijn en dat er kosten worden bespaard in tweedelijnszorg.