Hoe werkt ikHerstel?

Vóór de operatie biedt de zorgprofessional ikHerstel aan aan de patiënt als onderdeel van de dienstverlening van het ziekenhuis. Er wordt een patiëntprofiel aangemaakt. Daarin staat het soort operatie en de activiteiten die voor de patiënt belangrijk zijn in het dagelijks leven. Denk aan sporten en hobby’s of activiteiten met betrekking tot werk. Voorbeelden zijn lopen, fietsen, boodschappen doen, sporten en fysiek zwaar werk.

De app is volledig gepersonaliseerd op basis van het patiëntprofiel en toont een op de patiënt toegesneden herstelplan van dag tot dag

De app is volledig gepersonaliseerd op basis van het patiëntprofiel en toont een op de patiënt toegesneden herstelplan van dag tot dag. Daarin staat wanneer de patiënt, na de operatie, relevante activiteiten naar verwachting weer mag uitvoeren. Hierdoor weet de patiënt voor de operatie al wat hem of haar te wachten staat en kan hij aan de hand hiervan goede voorbereidingen treffen. Denk aan mantelzorg regelen of ziekteverlof en werkhervatting bespreken met de werkgever.

Vóór de operatie krijgt de patiënt via de app ook alle relevante informatie met betrekking tot de voorbereiding op de operatie en informatie over de operatie zelf. Ná de operatie krijgt de patiënt via de app bericht over welke activiteiten wanneer kunnen worden hervat en in welke mate. Via de app kan de patiënt ook feedback geven of het gelukt is om een bepaalde activiteit te hervatten. Deze feedback is belangrijk om de voortgang van het herstel inzichtelijk te maken voor de patiënt op een dashboard in de app. Als het feitelijke herstel blijkt af te wijken van het geplande herstel of als er vragen zijn kan de patiënt contact zoeken met de behandelend arts.

 

De informatie en hersteladviezen staan in de app op een heldere tijdslijn. De hersteladviezen stoppen als de patiënt alle geselecteerde activiteiten weer kan doen en dus volledig hersteld is.

Hoe komen de adviezen in ikHerstel tot stand?

De hersteladviezen zijn ontwikkeld door medisch deskundigen. Voor elke ingreep/operatie is een eenduidig hersteladvies ontwikkeld door een voor die specifieke ingreep relevante groep gespecialiseerde zorgprofessionals, zoals huisartsen, bedrijfsartsen, medisch specialisten, revalidatieartsen en fysiotherapeuten. Deze groep zorgprofessionals gebruiken hiervoor de zogeheten Delphi methodologie. Hun eenduidige hersteladvies wordt vervolgens door ikHerstel tot algoritme verwerkt en in de ikHerstel app ingebouwd.

Welke operaties kan ikHerstel al begeleiden?

  • Gynaecologische chirurgie: Hysterectomie (baarmoeder) en adnex (eileider)extractie
  • Heelkunde: Hernia inguinalis (liesbreuk) , Appendectomie (blinde darm), Cholecystectomie (galblaas), colectomie , hemicolectomie, sigmoidresectie (dikke darm), rectumresectie of rectumamputatie (endeldarm),

 

In ontwikkeling:

  • Gynaecologie & Verloskunde: Sectio (Keizersnede) en natuurlijke bevallingen
  • Urogynaecologie: Prolaps en MUS (Mid- Urethrale-sling) chirurgie
  • Orthopedie: Totale en partiële knievervanging

 

ikHerstel verwacht in de nabije toekomst voor 90% van alle geplande operaties een geschikt en passend herstelplan te kunnen aanbieden.

Kosten voor ikHerstel

Het ziekenhuis draagt de kosten voor het gebruik van ikHerstel. Er zijn dus geen kosten voor de patiënt.

Privacy en veiligheid

ikHerstel voldoet aan alle geldende (privacy) AVG-richtlijnen en houdt zich aan de Europese MDR-richtlijnen en -wetgeving. ikHerstel wordt op dit gebied bijgestaan door Deloitte Digital Health.